Website Banner


Laminate
    
   บริษัท ต้า ลี ฟู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้ดำเนินการผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับประเภท รองเท้า ได้แก่ วัตถุดิบผ้า,ฟองน้ำ,
ใยสังเคราะ,หนัง,PVC เป็นต้น ประเภทที่ลูกค้าต้องการให้ Laminate เข้าด้วยกันเพื่อง่ายแก่การนำชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบให้เป็นรองเท้าสำเร็จรูป หรือกรณีที่ลูกค้าต้องการนำวัตถุดิบที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการ Laminate บริษัทสามารถจัดหาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ 
     บริษัทฯได้ผลิตสินค้าประเภท กระเป๋า,หมวก,ชุดชั้นใน ได้แก่วัตถุดิบประเภท ผ้า,PVC,ฟองน้ำ,หนัง เป็นต้นสินค้าประเภทที่ลูกค้าต้องการให้ Laminate หรือต้องการนำเอาวัตถุดิบไปใช้แปรสภาพ บริษัท สามารถจัดหาวัตถุดิบให้ลูกค้าได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด

   บริษัทฯได้ผลิตสินค้าประเภทอื่นๆ เกี่ยวข้างกับการดำรงชีวิตประจำวันที่สามารถนำมาใช้ได้ โดยวัตถุดิบแต่ละชนิดผ่านกระบวนการ Laminate แล้วสามรถนำมาใช้เพื่อประกอบชิ้นส่วนของสินค้าในแต่ละชนิด จึงแป็นการช่วยให้ลูกค้านำวัตถุดิบไปใช้งานง่ายและสะดวก เกิดความรวดเร็วในขั้นตอนต่างๆ

 
รถขนส่งของบริษัทฯ มีเพียงพอต่อการบริการให้กับลูกค้าให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
Current Pageid = 6