Website Banner
      
   บริษัท ต้า ลี ฟู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้ดำเนินการผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับประเภท รองเท้า ได้แก่ วัตถุดิบผ้า,ฟองน้ำ,ใยสังเคราะ,หนัง,PVC เป็นต้น ประเภทที่ลูกค้าต้องการให้ Laminate เข้าด้วยกันเพื่องานแก่การนำชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบให้เป็นรองเท้าสำเร็จรูป หรือกรณีที่ลูกค้าต้องการนำวัตถุดิบที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการ Laminate บริษัทสามารถจัดหาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ 
      

    บริษัทฯได้ผลิตสินค้าประเภท กระเป๋า,หมวก,ชุดชั้นใน ได้แก่วัตถุดิบประเภท ผ้า,PVC,ฟองน้ำ,หนัง เป็นต้น
สินค้าประเภทที่ลูกค้าต้องการให้ Laminate หรือต้องการนำเอาวัตถุดิบไปใช้แปรสภาพ บริษัท สามารถจัดหาวัตถุดิบให้ลูกค้าได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด
   บริษัทฯได้ผลิตสินค้าประเภทอื่นๆ เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวันที่สามารถนำมาใช้ได้ โดยวัตถุดิบแต่ละชนิดผ่านกระบวนการ Laminate แล้วสามรถนำมาใช้เพื่อประกอบชิ้นส่วนของสินค้าในแต่ละชนิด จึงเป็นการช่วยให้ลูกค้านำวัตถุดิบไปใช้งานง่ายและสะดวก เกิดความรวดเร็วในขั้นตอนต่างๆ

 


Current Pageid = 5